EersteJaarsActiviteiten commissie

Hoi allemaal!

Dit jaar is de EJA commissie van plan er weer een onvergetelijk weekend van te maken. Naast het weekend zullen wij er ook voor zorgen dat alle eerstejaars aan een leuke activiteit deel kunnen nemen, zodat zij elkaar nog beter leren kennen. Dit jaar bestaat de EJA commissie uit: Kelly Weltevreden (voorzitter), Laura Roelse (secretaris), Felice van der Burg (penningmeester), Jente Menalda en Roos de Graaf. Wij hebben alle vijf veel zin in dit commissie jaar en hopen alle eerstejaars enthousiast de maken voor de studie en de studievereniging!

Liefs,

De EJA commissie

EJAcom