Adviescommissie

De adviescommissie is de commissie die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorziet en bestaat dit jaar uit Arnoud, Mara, Fabianne, Denise, Esther, Meike en Lynn. Deze commissie wordt vertegenwoordigd door oud bestuursleden, waardoor we goed inzicht hebben in zaken die spelen voor het huidige bestuur en waardoor we mee kunnen denken als er keuzes gemaakt moeten worden of wanneer het bestuur tegen een probleem aanloopt. Daarnaast maken ook "gewone" leden van Emile deel uit van deze commissie. Dit helpt om kritisch te (blijven) kijken naar de gang van zaken binnen Emile en of de belangen van de leden behartigd worden. We zijn er dus met name om het bestuur te ondersteunen, maar vinden het ook erg leuk actief te volgen waar Emile nu mee bezig is en in de komende jaren zal zijn!

DSCF1269