Kascommissie

Wij zijn Esther, Ruby, Sara en Sylvia en wij zullen dit jaar de kascommissie vormen. De kascommissie kijkt de boekhouding na, zodat dit kloppend de archieven in gaat. Daarnaast kan Felice altijd bij ons aankloppen voor financiële vragen. Tijdens de ALV geven wij ook advies over de begroting en realisatie, maar uiteindelijk stemmen de leden over de goedkeuring. Hopelijk zien we jou dan ook bij de ALV!