Alumnicommissie

Wij zijn Sonja, Sylvia, Maartje, Laurence en Lola en vormen dit jaar samen de Alumnicommissie. Lola is onze voorzitter en zal de vergaderingen leiden, Sylvia is secretaris en zal bijhouden wat er in de vergaderingen besproken wordt en Sonja is penningmeester en gaat over de kosten. Onder begeleiding van onze commissaris Annabel zullen we dit jaar twee activiteiten speciaal voor alumnileden organiseren. Natuurlijk is wat wij doen niet enkel voor alumnileden, als regulier lid ben je ook meer dan welkom. Het is juist heel leuk om als regulier lid naar alumniactiviteiten te komen, op een activiteit kan je namelijk met de alumni praten. Zij zijn vaak al werkzaam en weten daarom vaak meer van het werkveld, of hebben misschien wel tips. Hopelijk zien we jullie bij de activiteiten.

 Alumni