POPcorner

De POPcorner wil tegemoet komen aan de wens van studenten om zich eerder - maar ook meer - ''thuis'' te kunnen voelen op de Faculteit der Sociale Wetenschappen en zodoende succesvoller te kunnen studeren. Voor meer informatie en aanmelding van activiteiten kun je kijken op

http://www.fsw.leidenuniv.nl/studenten/studie-ondersteuning/popcorner/