Commissies Secretaris

De Secretaris is huidig jaar Commissaris van de Mannen+Commissie.