PodcastCommissie

Dit jaar zal de nieuwe PodcastCommissie geïntroduceerd worden. Hierin breng je samen met je commissie vijf podcastafleveringen uit via een sociaal platform. Gezamenlijk ga je
opzoek naar enthousiaste sprekers die graag hun verhalen en ervaringen willen delen met de
studenten. De commissie vergadert ongeveer een keer in de twee weken. Dit is ook een
goede manier om connecties te leggen en meer te leren over de verschillende onderwerpen
binnen het werkveld!