Voorlopige Agenda Halfjaarlijkse ALV, 8 maart 2023

 1. Opening door zingen van het verenigingslied
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Goedkeuren notulen vorige ALV
 5. Presentatie verantwoording 32ste bestuur
 6. Verantwoording 32ste bestuur
  1. ALA 3: Poolen met Emile
  2. Afscheidsborrel
  3. Premasterdag
 7. Verantwoording Commissaris Onderwijs
  1. EerstejaarsactiviteitenCommissie (EJA)
   1. Eerstejaarsweekend
 8. Verantwoording Commissaris Evenementen
  1. Feest – en BorrelCommissie (FeBo)
   1. Shine bright in all-white!
 9. Financiële verantwoording overgangsrealisatie september 2022
 10. Presentatie verantwoording 33ste bestuur 19 september 2022 – 8 maart 2023
 11. Algemene verantwoording
 12. Verantwoording Voorzitter
 13. Verantwoording Secretaris
 14. Verantwoording Penningmeester & Commissaris Acquisitie
  1. AcquisitieCommissie (Aqcie)
 15. Verantwoording Commissaris Onderwijs
  1. Studiegebonden Commissie (StuCo)
  2. Academische Pabo Commissie (AcpaCo)
  3. Activiteiten Commissie (AC)
 16. Verantwoording Commissaris Carrière
  1. Carrière Commissie (CaCo)
  2. AlumniCommissie (AlumniCo)
  3. Eerstejaars Activiteiten Commissie (EJA)
 17. Verantwoording Commissaris Evenementen
  1. Feest- en BorrelCommissie (FeBo)
  2. ReisCommissie (ReisCo)
  3. Galacommissie (GalaCo)
 18. Verantwoording Commissaris Journalistiek & Promotie
  1. PublicatieCommissie (PubliCo)
  2. Dies Commissie (Dies)
  3. Mannen+Commissie (Man+Co)
 19. Financiële verantwoording 33ste bestuur 19 september 2022 – 8 maart 2023
  1. Vermogen
  2. Halfjaarlijkse realisatie
 20. Advies Kascommissie over financiële verantwoording
 21. Stemmen financiële verantwoording
 22. Presentatie aangepast beleid 33ste bestuur 8 maart 2022 – … september 2023
 23. Algemeen beleid
 24. Beleid Voorzitter
 25. Beleid Secretaris
 26. Beleid Penningmeester & Commissaris Acquisitie
  1. AcquisitieCommissie
 27. Beleid Commissaris Onderwijs
  1. Studiegebonden Commissie (StuCo)
  2. Academische Pabo Commissie (AcpaCo)
  3. Activiteiten Commissie (AC)
 28. Beleid Commissaris Carrière
  1. Carrière Commissie (CaCo)
  2. AlumniCommissie (AlumniCo)
  3. Eerstejaars Activiteiten Commissie (EJA)
 29. Beleid Commissaris Evenementen
  1. Feest- en BorrelCommissie (FeBo)
  2. ReisCommissie (ReisCo)
  3. Galacommissie (GalaCo)
 30. Beleid Commissaris Journalistiek & Promotie
  1. PublicatieCommissie (PubliCo)
  2. Dies Commissie (Dies)
  3. Mannen+Commissie (Man+Co)
 31. Advies AdviesCommissie over het aangepaste beleid
 32. Stemming over het aangepaste beleid
 33. Presentatie aangepaste begroting maart 2023 – september 2023
 34. KasCommissie over aangepaste begroting
 35. Stemming over aangepaste begroting
 36. Presentatie overgangsbegroting 1 september 2023 – … september 2023
 37. Advies KasCommissie over de overgangsbegroting
 38. Stemming over de overgangsbegroting
 39. Moties
  1. Meerjarenplan
  2. AdviesCommissie
  3. Financiën, geldteruggave
 40. Rondvraag / W.V.T.T.K.
 41. Volgende ALV
 42. Sluiting door het zingen van het verenigingslied