Voorlopige Agenda Instemmings Algemene Leden Vergadering, 5 september 2023

1.       Opening door zingen van het verenigingslied

2.       Vaststellen agenda

3.       Mededelingen

4.       Goedkeuren notulen ALV maart 2023

5.       Presentatie overgangsbegroting 33ste bestuur

6.       Presentatie beleid 34ste bestuur 19 september 2023 – september 2024

7.       Algemeen beleid

8.       Beleid Voorzitter

                    a. Activiteitencommissie (AC)

9.       Beleid Secretaris

a. Mannen+Commissie (Mannen+)

10.     Beleid Penningmeester & Commissaris Acquisitie

  1. Acquisitiecommissie (Acqie)

11.     Beleid Commissaris Onderwijs

a. Studiegebondencommissie (StuCo)

b. Podcastcommissie

12.     Beleid Commissaris Carrière

                    a. CarrièreCommissie (CaCo)

                    b. Alumni Commissie

                    c. EerstejaarsActiviteiten Commissie (EJA)

12.     Beleid Commissaris Evenementen

a. Feest- en Borrelcommissie (FeBo)

b. Reiscommissie (ReisCo)

c. Galacommissie (GalaCo)

13.     Beleid Commissaris Journalistiek & Promotie

a. Publicatiecommissie (PubliCo)

b. Diescommissie (Dies)

14.     Presentatie begroting 34ste bestuur september 2023 – september 2024

15.     Stemming over kandidaatsbestuursleden

PAUZE

16.     Uitslag stemming over kandidaatsbestuursleden

17.     Advies adviescommissie over het beleid

18.     Mondelinge stemming over het beleid

19.     Advies kascommissie over de begroting

20.     Mondelinge stemming over de begroting

21.     Moties

22.     Rondvraag/W.V.T.T.K.

23.     Volgende ALV: 19 september 2023

24.     Sluiting door zingen van het verenigingslied