Voorlopige Agenda Wissel Algemene Ledenvergadering, 19 september 2023

 1. Opening door zingen van het verenigingslied
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Presentatie verantwoording 33ste bestuur 19 september 2022 – 19 september 2023
 5. Algemene verantwoording
 6. Verantwoording Voorzitter
 7. Verantwoording Secretaris
 8. Verantwoording Penningmeester & Commissaris Acquisitie
  1. Acquisitiecommissie (Aqcie)
 9. Verantwoording Commissaris Onderwijs
  1. Studiegebondencommissie (StuCo)
  1. Academische Pabo Commissie (AcpaCo)
  1. ActiviteitenCommissie (AC)
 10. Verantwoording Commissaris Carrière
  1. CarrièreCommissie (CaCo)
  1. Alumni Commissie
  1. EerstejaarsActiviteiten Commissie (EJA)
 11. Verantwoording Commissaris Evenementen
  1. Feest- en Borrelcommissie (FeBo)
  1. Reiscommissie (ReisCo)
  1. GalaCommissie (GalaCo)
 12. Verantwoording Commissaris Journalistiek & Promotie
  1. PublicatieCommissie (PubliCo)
  1. Diescommissie (Dies)
  1. Mannen+Commissie (Man+Co)
 13. Financiële verantwoording 33ste bestuur
 14. Advies KasCommissie over financiële verantwoording
 15. Stemmen financiële verantwoording
 16. Moties

PAUZE

 1. Afscheidsrede 33ste bestuur
 2. Dechargeren 33ste bestuur & chargeren 34ste bestuur
 3. Inaugurele rede Voorzitter 34ste bestuur
 4. Dechargeren Advies- en KasCommissie
 5. Chargeren nieuwe Advies- en KasCommissie
 6. Rondvraag / W.V.T.T.K.
 7. Volgende ALV
 8. Sluiting door zingen van het verenigingslied